terug naar overzicht

Betaalt mijn hospitalisatieverzekering kinesitherapie terug?

Kinesist geeft behandeling aan patiënt

Ja, de hospitalisatieverzekeringen KliniPlan en KliniPlanPlus van Bond Moyson en De Voorzorg betalen je kosten voor kinesitherapie terug. Er zijn 2 belangrijke voorwaarden: je volgt een behandeling op doktersvoorschrift en de behandeling komt in aanmerking voor een terugbetaling door het ziekenfonds. Is dit het geval, dan biedt onze verzekering een terugbetaling tot 3 maanden na je ontslag uit het ziekenhuis.

Wat is kinesitherapie? 

Letterlijk betekent kinesitherapie "behandelen door bewegen". In de praktijk gebruiken we het als verzamelnaam voor behandelingen die te maken hebben met je bewegingsmogelijkheden. Meestal heb je een kinesist nodig na een voorval, een trauma of een ingreep. Hij of zij leert je dan hoe je opnieuw zelfstandig kan bewegen of gewoon beter bewegen. Vaak werkt de kinesist ook preventief. Door zo actief mogelijk te leren zijn, kunnen er later medische kosten vermeden worden. 

Welke kinesitherapie betaalt mijn hospitalisatieverzekering terug? 

Heb je kinesitherapie nodig na je hospitalisatie? Dan wordt die terugbetaald door de hospitalisatieverzekering KliniPlan of KlinipPlanPlus. De naam zegt het zelf. Deze verzekering dekt kinekosten die verbonden zijn met de reden waarvoor je in het ziekenhuis lag. Na een heup- of rugoperatie bijvoorbeeld zal je snel naar de kinesist moeten om je spieren en gewrichten terug aan de praat te krijgen. De kosten die je daarvoor moet maken bij de kinesist krijg je terugbetaald onder voorwaarden door KliniPlan (zie verder).

Je behandeling moet voorgeschreven zijn door een erkende arts. Is dit niet het geval, dan krijg je geen terugbetaling. Twijfel je over jouw situatie? De voorwaarden en het bedrag van jouw terugbetaling vind je hier.

Terugbetaling van kinesitherapie: wat je nog moet weten.

KliniPlan betaalt de kinekosten terug voor hospitalisaties na 1 januari 2018. Je krijgt deze kinekosten tot 3 maanden na je ontslag uit het ziekenhuis terugbetaald. Dit gaat om jouw persoonlijk aandeel dat je aan de kinesist betaalt en de ereloonsupplementen (beperkt tot 1x het bedrag van het vastgestelde tarief voor deze verstrekking).

Voor die werkelijke kosten krijg je een terugbetaling tot 500 euro met KliniPlan en tot 800 euro met KliniPlanPlus. 
 


 

KliniPlan(Plus)

Geen zorgen over je ziekenhuisfactuur

Ontdek onze hospitalisatieverzekering