terug naar overzicht

Logopedie tijdens een ziekenhuisopname

Logopedist behandelt patiënt

Logopedie. Het is lang niet alleen een behandeling voor personen met spraakproblemen, stemproblemen of kinderen met dyslexie. Bij tal van aandoeningen kan logopedie een positieve factor zijn. Vaak begint dat al tijdens je opname in het ziekenhuis.


Wat is logopedie?

Een logopedist behandelt spraak- en taalstoornissen, slikproblemen en geheugen- en concentratiestoornissen. Zowel preventie, onderzoek als behandeling maken deel uit van de logopedie. 

Logopedie na chirurgie

Na een operatie aan de mond- of mondkeelholte wordt vaak logopedie opgestart. Eventuele problemen bij het slikken of praten worden zo snel opgespoord en aangepakt. De behandelingen tijdens de ziekenhuisopname kunnen na ontslag verder lopen.


Revalidatie na beroerte

Zelf een beroerte gehad? Of iemand in je omgeving die aan het revalideren is na een beroerte? Een logopedist kan helpen bij verschillende medische problemen na een beroerte:

Slikproblemen

De logopedist leert je weer veilig slikken. Met een training van de mond en strottenhoofd werk je aan de juiste houding en manier van slikken.

Uitspraak en taalbegrip

Met spraak- en taaloefeningen train je zowel je articulatie als je woordenschat en zinsopbouw. Zo word je verstaanbaarder voor je omgeving.

Stemproblemen

Je werkt aan je intonatie en stemkracht. Hierbij zijn onder meer een goede houding en een correcte ademhaling belangrijk.

Gezichtsverlamming

Met mimetherapie bevordert je logopedist de symmetrie in je gezicht. Tegelijk oefen je gezichtsuitdrukkingen, die je communicatie kracht bijzetten.

Hospitalisatie en logopedie

Kadert je logopedie binnen een ziekenhuisopname? Vraag dan na of je hospitalisatieverzekering de extra kosten dekt. Met een verzekering als KliniPlan krijg je heel wat ziekenhuiskosten terugbetaald.

KliniPlan(Plus)

Geen zorgen over je ziekenhuisfactuur

Ontdek onze hospitalisatieverzekering