Terugbetaling bij een liesbreukoperatie

Terugbetaling liesbreukoperatie

Hoewel een liesbreuk meestal weinig gevaarlijk is, kan het voor ongemak zorgen. Tijdens een liesbreukoperatie plaatst de chirurg een klein netje. De revalidatie is meestal kort. Wil je je ook over de factuur van je operatie geen zorgen maken? Een hospitalisatieverzekering zoals KliniPlan betaalt je factuur terug.

Wat is een liesbreuk?

Het lieskanaal, waarin bloedvaten en zenuwen de buikholte verlaten, vormt een zwakke plek in de buikwand. Als een stukje buikvlies (soms met een stukje darm) via het lieskanaal uitpuilt, heb je een liesbreuk. Dit komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen.

Een liesbreuk kan erfelijk zijn of geleidelijk ontstaan door een verzwakking of uitrekking van de buikwand. Die laatste ontstaan door langdurige drukverhogingen in de buikholte, als:

 • je veel hoest
 • je lichaamsgewicht toeneemt
 • je regelmatig zware lasten opheft
 • je vaak hard perst wanneer je naar het toilet moet

 

De symptomen van een liesbreuk

Meestal is een liesbreuk weinig gevaarlijk. Soms heb je helemaal geen klachten, soms geeft het maar vaag ongemak. De typerende zwelling in de liesstreek is dan het duidelijkste symptoom van je liesbreuk. Deze verdikking is vooral voelbaar als je hoest, rechtstaat of op je hand blaast. Je huisarts kan eenvoudig uitsluitsel geven.

Wanneer een stuk darm ingeklemd zit, kan het wel levensbedreigend zijn en moet je onmiddellijk geopereerd worden. Het is dus handig om de symptomen te herkennen. Bij een ingeklemde breuk heb je vaak last van:

 • erge pijn
 • misselijkheid en braken
 • obstipatie en winderigheid

 

Risicogroepen liesbreuk

Een liesbreuk komt doorgaans vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Naar schatting zou 1 op 4 van de mannen ooit met een liesbreuk te maken krijgen.  Bij de man is de lies een complex gebied. Het is een iets zwakkere plek, aangezien de zaadleider en bloedvaten van de teelbal vanuit de buik op die plek door het lieskanaal naar buiten komen.

Een liesbruik kan ook bij kinderen voorkomen. Alsook bij mensen met een langdurige hoest of die last hebben van obstipatie. Dit komt omdat zij langere tijd een hoge druk uitoefenen op de buik (tijdens het persen of hoesten), waardoor de buikwand kan verzwakken. Een liesbreuk kan ook vlugger ontstaan bij mensen met overgewicht.

Openliesbreukoperatie of laparoscopie

Een liesbreuk wordt vaak groter na verloop van tijd. In sommige gevallen is een chirurgische operatie nodig om je lies te herstellen. Je arts voert dan een openliesbreukoperatie uit of een kijkoperatie, een zogenaamde laparoscopie. Tijdens de operatie wordt er een klein netje geplaatst zodat alles opnieuw op zijn plaats blijft. Aangezien een liesbreuk nooit vanzelf verdwijnt, is het aangewezen om tot operatie over te gaan. Bovendien kan deze breuk vergroten, waardoor de klachten kunnen groter worden.

De weken na de operatie verloopt het herstel over het algemeen sneller en minder pijnlijk. Bovendien zijn de littekens quasi onzichtbaar. Bij een grote liesbreukis een openliesbreukoperatie evenwel aangewezen. Het netje wordt dan over het defect geplaatst en vastgehecht. Bij kinderen wordt nooit een netje geplaatst omdat ze nog moeten groeien.

Hoeveel kost een liesbreukoperatie?

Omdat je liesbreuk onder narcose wordt geopereerd, word je even in het ziekenhuis opgenomen. Een hospitalisatie brengt een aantal ziekenhuiskosten met zich mee. De arts zelf kan erelonen aanrekenen en eventuele medicijnen en materialen voor wondverzorging worden gefactureerd. De prijzen verschillen wel van ziekenhuis tot ziekenhuis. Bekijk hoeveel een liesbreukoperatie kost in jouw ziekenhuis.

Uiteraard maak je je liever geen zorgen over de factuur wanneer jij of een gezinslid een operatie moet ondergaan. Met een hospitalisatieverzekering zoals KliniPlan of KliniPlanPlus geniet je van een gedeeltelijke terugbetaling van:

 • remgeld
 • kamer- en ereloonsupplementen, met uitzondering van voorafbestaande aandoeningen
 • een forfaitair bedrag voor de voor- en nazorg 
 • de kosten voor kinesitherapie tot 3 maanden na je opname

Wil je zeker zijn van een goede hospitalisatieverzekering? Bekijk de voordelen van KliniPlan of KliniPlanPlus.

 

 

___________________________

Een betrouwbare hospitalisatieverzekering is goud waard en kan je ziekenhuiskosten besparen en je factuur verlagen. Zo zorgt KliniPlan(Plus) voor terugbetalingen van de volgende kosten tijdens je opname: geneesmiddelenprothesesdringend ziekenvervoerborstreconstructiesmaagverkleiningliesbreukoperatiegalblaasoperatie, etc. Na je opname ontvang je tevens een forfait voor de kosten vóór en na je opname, alsook de terugbetalingen voor kinesitherapie gedurende 3 maanden na je opname. Met een KliniPlan(Plus) kan je zorgeloos bevallen en kan je jouw kindje meteen laten opnemen in je hospitalisatiepolis. Reken dus op KliniPlan of KliniPlanPlus.