Terugbetaling kinesist via mijn hospitalisatieverzekering?

Terugbetaling kinesist

Ja, de hospitalisatieverzekeringen KliniPlan en KliniPlanPlus van Bond Moyson en De Voorzorg betalen je kosten voor kinesitherapie terug. Er zijn 2 belangrijke voorwaarden: je volgt een behandeling op doktersvoorschrift en de behandeling komt in aanmerking voor een terugbetaling door het ziekenfonds. Is dit het geval, dan biedt onze verzekering een terugbetaling tot 3 maanden na je ontslag uit het ziekenhuis.

Wat is kinesitherapie? 

Letterlijk betekent kinesitherapie "behandelen door bewegen". In de praktijk gebruiken we het als verzamelnaam voor behandelingen die te maken hebben met je bewegingsmogelijkheden. Meestal heb je een kinesist nodig na een voorval, een trauma of een ingreep. Hij of zij leert je dan hoe je opnieuw zelfstandig kan bewegen of gewoon beter bewegen. Vaak werkt de kinesist ook preventief. Door zo actief mogelijk te leren zijn, kunnen er later medische kosten vermeden worden. 

Is kinesist een paramedisch beroep?

Je bent een paramedicus, wanneer je voor je beroep diagnostische of therapeutische handelingen levert op verzoek van een arts. Op voorschrift dus. Deze prestaties mogen uitsluitend door erkende beroepsbeoefenaars gebeuren.

Als je afstudeerd voor een paramedisch beroep, hoef je in de meeste gevallen geen erkenning meer aan te vragen en krijgen na het behalen van hun diploma automatisch erkenning als kinesitherapeut.  

De school moet in een databank registreren wie afgestudeerd is. Na zo een registratie in de databank volgt een automatische erkenning. Student hoeft hier dus zelf geen stappen in te ondernemen.

Welke kinesitherapie betaalt mijn hospitalisatieverzekering terug? 

Heb je kinesitherapie nodig na je hospitalisatie? Dan wordt die terugbetaald door de hospitalisatieverzekering KliniPlan of KlinipPlanPlus. De naam zegt het zelf. Deze verzekering dekt kinekosten die verbonden zijn met de reden waarvoor je in het ziekenhuis lag. Na een heup- of rugoperatie bijvoorbeeld zal je snel naar de kinesist moeten om je spieren en gewrichten terug aan de praat te krijgen. De kosten die je daarvoor moet maken bij de kinesist krijg je terugbetaald onder voorwaarden door KliniPlan (zie verder).

Je behandeling moet voorgeschreven zijn door een erkende arts. Is dit niet het geval, dan krijg je geen terugbetaling. Twijfel je over jouw situatie? De voorwaarden en het bedrag van jouw terugbetaling vind je hier.

Is je kinesist geconventioneerd?

Het is altijd aangewezen om vooraf eens te informeren naar geconventioneerde kinesisten of niet. Ziekenfondsen maken afspraken met hulpverleners over de tarieven, zodanig je niet voor financiële verassingen komt te staan. Wanneer hulpverleners akkoord gaan, volgen ze deze vastgelegde tarieven. Niet-geconventioneerde hulpverleners, in dit geval kinesisten, volgen andere tarieven die niet vastliggen. Meestal liggen deze niet veel hoger qua prijs. Toch kan vooraf informeren geen kwaad. Ook kun je te maken krijgen met kinesisten die gedeeltelijk geconventioneerd zijn. Deze rekenen enkel op bepaalde plaatsen en/of bepaalde tijdstippen het officieel vastgelegd tarief aan. Bijvoorbeeld kan een kinesist enkel geconventioneerd zijn voor poliklinische consultaties en niet voor consultaties in zijn/haar privé-kabinet. 

Maar hoe zit het dan met de kinesitherapie terugbetaling bij niet-geconventioneerde kinesisten? Bij deze laatste kinesisten krijg je 25% minder terugbetaald. Behalve wanneer je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming. Bovendien mag een niet-geconventioneerde kinesist extra supplementen vragen, waar geen terugbetaling voor mogelijk is. Vooraf informeren kan dus zeker geen kwaad.

Terugbetaling kinesist: wat je nog moet weten.

KliniPlan betaalt de kinesist kosten terug voor hospitalisaties na 1 januari 2018. Je krijgt deze kinekosten tot 3 maanden na je ontslag uit het ziekenhuis terugbetaald. Dit gaat om jouw persoonlijk aandeel dat je aan de kinesist betaalt en de ereloonsupplementen (beperkt tot 1x het bedrag van het vastgestelde tarief voor deze verstrekking).

Voor die werkelijke kosten krijg je een terugbetaling tot 500 euro met KliniPlan en tot 800 euro met KliniPlanPlus.

 

 

 

___________________________

Een betrouwbare hospitalisatieverzekering is goud waard en kan je ziekenhuiskosten besparen en je factuur verlagen. Zo zorgt KliniPlan(Plus) voor terugbetalingen op vb. geneesmiddelen, protheses, dringend ziekenvervoer, kinesitherapie na je opname, borstreconstructies, maagverkleining, liesbreukoperatie, galblaasoperatie, etc. Met een KliniPlan kan je zorgeloos bevallen en kan je jouw kindje meteen laten opnemen in je hospitalisatiepolis. Reken dus op KliniPlan of KliniPlanPlus.