Een klare kijk op je ziekenhuisfactuur

Klare kijk op je ziekenhuisfactuur

Heel veel cijfers en informatie: je ziekenhuisfactuur bestaat uit verblijfskosten, medicijnen, eventuele supplementen en ziekenvervoer. Ongeveer twee maanden na je ontslag uit het ziekenhuis krijg je de factuur van je hospitalisatie. Hoeveel je uiteindelijk zelf moet betalen, hangt af van keuzes zoals een een- of meerpersoonskamer. Gelukkig zijn niet alle kosten ten laste van de patiënt. Met een hospitalisatieverzekering zoals KliniPlan slaap je alvast op je beide oren.

Hoe ziet je ziekenhuisfactuur eruit?

Eerst het goede nieuws: elke ziekenhuisfactuur ziet er hetzelfde uit. Ziekenhuizen zijn namelijk verplicht om een vastgelegd model te gebruiken voor de opmaak van hun facturen. Je afrekening bestaat altijd uit drie luiken:

 • Algemene gegevens:
  Dat zijn je eigen gegevens, die van het ziekenhuis, je ziekenfonds, de datum van je opname en de factuurdatum.
 • Samenvatting van de kosten:
  Dat is een overzicht van de kosten, eventuele voorschotten en de resterende saldo’s.
 • Detail patiëntenfactuur:
  De aangerekende kosten worden onderverdeeld in acht vaste rubrieken. Indien er geen kosten zijn gemaakt in een bepaalde rubriek wordt deze rubriek niet vermeld op je ziekenhuisfactuur.

Meestal krijg je één factuur toegestuurd met alle kosten. Als je voor een eenpersoonskamer kiest, krijg je soms twee aparte facturen: een verpleegnota van de centrale dienst van het ziekenhuis en een ereloonnota van je arts(en).

Welke kosten worden er aangerekend?

De kosten zijn op je ziekenhuisfactuur ondergebracht in acht rubrieken of kostenposten:

 • Verblijfskosten:
  Per dag betaal je een vastgelegd persoonlijk aandeel voor je verblijf in het ziekenhuis, ongeacht het type kamer.
 • Forfaitair aangerekende kosten:
  Per opname kan een ziekenhuis forfaits aanrekenen voor bepaalde diensten, die je al dan niet gebruikt, om de kosten te spreiden.
 • Apotheekkosten:
  Geneesmiddelen, verzorgingsproducten, implantaten en medische hulpmiddelen.
 • Honoraria van de zorgverleners:
  Ereloonsupplementen mogen bij een hospitalisatie enkel aangerekend worden als je kiest voor een eenpersoonskamer.
 • Andere leveringen:
  Bijvoorbeeld gipsverband, moedermelk, ontsmettende baden en bloed.
 • Ziekenvervoer:
  Zowel dringend als niet-dringend ziekenvervoer.
 • Diverse kosten:
  Onder meer het gebruik van de telefoon, internet, huur van een koelkast enzovoort.
 • Btw:
  Bij bijvoorbeeld esthetische ingrepen die niet worden terugbetaald door de ziekteverzekering moet je btw betalen.

 

Een hospitalisatieverzekering voor je ziekenhuiskosten

Natuurlijk ben je tijdens je hospitalisatie vooral bezig met je herstel. Zorgen over een gepeperde is wel het laatste waar je dan aan wil denken. Daarom kies je een betrouwbare hospitalisatieverzekering als KliniPlan of KliniPlanPlus. Die neemt je persoonlijke kosten en daarmee ook je onrust weg. KliniPlan betaalt:

 • remgeld
 • kamersupplementen tot zo'n 55 euro per dag (m.u.v. van voorafbestaande aandoening) 
 • ereloonsupplementen tot 1 keer de wettelijk terugbetaling (m.u.v. voorafbestaande aandoening)
 • een forfaitair bedrag voor de voor- en nazorg van je hospitalisatie
 • de kosten voor kinesitherapie tot 3 maanden na je opname

 

Moeilijkheden met betalen ziekenhuisfactuur

Je ziekenhuisfactuur kan vlug hoog oplopen. Je doet er goed aan om vooraf na te gaan of je behandeld wordt door een geconventioneerde dokter. Indien dit niet het geval is, zal de mutualiteit niet volledig tussenkomen. Een ziekenhuis kan en mag altijd een voorschot vragen. Uiteraard mogen ze je niet weigeren als je geen voorschot kan of wil betalen, bij dringende verzorging. Wanneer je moeilijkheden ervaart bij het betalen van je factuur, laat je dit best zo snel mogelijk weten aan het ziekenhuis. Er kan dan gekeken worden om een afbetalingsplan te regelen of een tussenkomst te vragen bij het OCMW van je gemeente.

Ziekenhuisfactuur na overlijden

Wanneer iemand komt te overlijden, worden zijn/haar rekeningen geblokkeerd. Dit heeft als doel om potentiële erfgenamen te beschermen. Maar wat dan met lopende ziekenhuisfacturen? De banken zullen zelf bepaalde betalingen verrichten met de geblokkeerde rekeningen. Hieronder vallen onder andere de ziekenhuisfacturen. Op die manier krijgt de langstlevende voldoende financiële ademruimte.

Laat je ziekenhuisfactuur nakijken

Ben je niet zeker of alles klopt op je ziekenhuisfactuur? Bel even naar het ziekenhuis of laat je afrekening nakijken door je ziekenfonds. Contacteer hen om je factuur te controleren voor je betaalt en voor je een terugbetaling van je hospitalisatieverzekering aanvraagt. Op voorhand een inschatting maken van je factuur? Gebruik de online tool om de kostprijs van je ingreep in het ziekenhuis van je keuze te bekijken.

 

 

Vermijd onaangename verrassingen in de nasleep van je hospitalisatie. Ontdek de voordelen van KliniPlan en KliniPlanPlus en bereken je premie.

 

 

 

___________________________

Een betrouwbare hospitalisatieverzekering is goud waard en kan je ziekenhuiskosten besparen en je factuur verlagen. Zo zorgt KliniPlan(Plus) voor terugbetalingen van de volgende kosten tijdens je opname: geneesmiddelenprothesesdringend ziekenvervoerborstreconstructiesmaagverkleiningliesbreukoperatiegalblaasoperatie, etc. Na je opname ontvang je tevens een forfait voor de kosten vóór en na je opname, alsook de terugbetalingen voor kinesitherapie gedurende 3 maanden na je opname. Met een KliniPlan(Plus) kan je zorgeloos bevallen en kan je jouw kindje meteen laten opnemen in je hospitalisatiepolis. Reken dus op KliniPlan of KliniPlanPlus.