Privacy policy

De VMOB SOHO en zijn verzekeringsagenten Bond Moyson en De Voorzorg verzamelen en verwerken bepaalde persoonlijke gegevens. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van het onderschreven verzekeringscontract; in het bijzonder om onze taak als verzekeraar en verzekeringsagent te kunnen uitvoeren, om jouw dossier te beheren en om je op de hoogte te houden van onze diensten en activiteiten.
 
Het is je recht om te weten welke gegevens we van jou verwerken, om te vragen je gegevens te verbeteren of te wissen, om de overdracht aan een derde te vragen, om je te verzetten tegen geautomatiseerde beslissingen en om de verwerking van je gegevens voor direct marketing stop te zetten. Stuur je verzoek naar online tool of VMOB SOHO, Sint-Jansstraat 32-38, 1000 Brussel. Meer informatie vind je in onze algemene privacyverklaring.