terug naar overzicht

Heb je recht op extra terugbetaling?

hospitalisatieverzekering

In sommige gevallen krijg je van je ziekenfonds een extra terugbetaling van je medische kosten in het ziekenhuis. Misschien heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming (VT) of komt de maximumfactuur (MAF) tussenbeide?

Maximumfactuur (MAF)

De maximumfactuur (MAF) beschermt jou en je gezin tegen te hoge kosten. Zodra je een bepaald bedrag aan remgelden hebt betaald – dat wordt bepaald op basis van je gezinsinkomen of je sociale situatie – krijg je je remgelden terugbetaald.

Verhoogde tegemoetkoming (VT)

Dankzij verhoogde tegemoetkoming (VT) moet je minder uit eigen zak betalen bij de dokter en in het ziekenhuis. Bovendien heb je recht op extra voordelen. In bepaalde situaties krijg je de verhoogde tegemoetkoming automatisch, bijvoorbeeld als je een leefloon of een tegemoetkoming voor personen met een handicap krijgt. Als dat niet het geval is, kan je een inkomensonderzoek aanvragen.

Andere extra terugbetalingen

Je kan in bepaalde gevallen ook rekenen op deze extra terugbetalingen:

Informeer ernaar bij ons ziekenfonds.