terug naar overzicht

Ken je jouw rechten als patiënt?

hospitalisatieverzekering

Als patiënt heb je 8 rechten die je beschermen en die je altijd kan opeisen. Ook in het ziekenhuis.

Je hebt 8 patiëntenrechten

 1. Je hebt recht op kwalitatieve gezondheidszorg.
 2. Je kiest zelf je zorgverlener.
 3. Je hebt recht op alle informatie over jouw gezondheid, de behandeling en het verloop ervan.
 4. Zonder jouw toestemming mag een zorgverlener geen behandeling uitvoeren.
 5. Je hebt het recht om je patiëntendossier in te kijken.
 6. Je hebt recht op volledige bescherming van je privacy.
 7. De zorgverlener is verplicht om jouw pijn binnen het mogelijke te bestrijden en te voorkomen.
 8. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde ombudsinstantie.

Ingreep na medische fout

Heb je de indruk dat een medische ingreep of behandeling fout is afgelopen?

 1. Praat erover met je behandelende arts.
 2. Wanneer dit te gevoelig ligt, contacteer je de ombudsdienst van het ziekenhuis.
 3. Nog altijd geen oplossing gevonden? Contacteer ons ziekenfonds.