terug naar overzicht

Waarop letten bij het invullen van de opnameformulieren?

hospitalisatieverzekering

Een ziekenhuisopname gaat gepaard met heel wat papierwerk. Maar maak je geen zorgen: met dit overzicht bezorg je de juiste documenten op tijd aan de juiste personen.

Overzicht

  • Opnameformulier
  • Als je tijdelijk niet kan gaan werken
  • Als je een hospitalisatieverzekering hebt
  • Als je wordt opgenomen ten gevolge van een ongeval
  • Als je wordt opgenomen in het buitenland
  • Als je mama, papa of meemoeder wordt
  • Ingrepen waarvoor je een toelating moet aanvragen

Opnameformulier

Bij je opname vraagt het ziekenhuis jou om een opnameformulier in te vullen en te ondertekenen. Met dat formulier informeert het ziekenhuis je over de keuzes die je kan maken en de kosten die daaraan verbonden zijn. Het is belangrijk dat je goed weet wat je opties zijn, want ze kunnen flink doorwegen op de uiteindelijke kostprijs van je ziekenhuisopname. Meer over het opnameformulier

Op het opnameformulier kies je een type kamer waar je zal verblijven. Je kamerkeuze is enorm belangrijk, want ze bepaalt of je supplementen moet betalen of niet. In een twee- of meerpersoonskamer betaal je geen kamer- of ereloonsupplementen. In een eenpersoonskamers kan het ziekenhuis die wél aanrekenen. Deze supplementen kunnen hoog oplopen en worden niet terugbetaald door de ziekteverzekering.

Lees meer over kamerkeuze en supplementen.

Arbeidsongeschiktheid

Indien je tijdelijk niet kan werken, moet je binnen de 48 uur na je ontslag uit het ziekenhuis het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid aan je ziekenfonds bezorgen.

Neem een blanco getuigschrift mee naar je behandelende arts. Hij of zij vult de begin- en einddatum van je ziekte in. Vraag aan je behandelende arts ook een medisch attest en bezorg het aan je werkgever.

Bezorg je ingevulde getuigschrift met de post aan het ziekenfonds. Vergeet het niet te frankeren. De poststempel geldt als bewijs dat je je aangifte op tijd hebt gedaan. Zo kan je genieten van een volledige uitkering.

Hospitalisatieverzekering

Indien je een hospitalisatieverzekering hebt bij ons ziekenfondsvul je het formulier ‘aanvraag om tegemoetkoming’ in om een terugbetaling te vragen. Ingevulde formulieren kan je via mail of via de brievenbus van de loketten aan ons bezorgen. Voeg bij je aanvraag altijd de originele factuur van je hospitalisatie.

Bij een ongeval

Meer info over ongeval melden vind je hier

Bij een opname in het buitenland

  • Je reisdocumenten aanvragen doe je hier.

  • Geplande opname: Voor sommige buitenlandse zorgen heb je op voorhand de toelating van de adviserend-arts nodig. Zonder toestemming krijg je geen terugbetaling. Contacteer de adviserend-arts van je ziekenfonds ruim op voorhand.

  • Ongeplande opname: Als je ziek wordt of een ongeval meemaakt op reis, moet je dat melden aan de alarmcentrale Mutas. Je bent via het ziekenfonds namelijk verzekerd voor medische zorgen in het buitenland. Bij ons ziekenfonds geniet je zelfs een wereldwijde dekking. Na je aangifte bezorgt Mutas de nodige documenten aan het ziekenhuis of aan de zorgverlener.

Documenten voor de geboorte

Als jij of je partner bevallen van een kindje, moet je in de daaropvolgende dagen heel wat documenten in orde brengen. Raadpleeg ons overzicht van de zaken die je zoal moet regelen.

Belangrijk is dat je als vader of meemoeder zo snel mogelijk je aanvraag voor je geboorteverlof (vroeger ook vaderschapsverlof genoemd) indient. Breng je werkgever op de hoogte en bezorg je aanvraag samen met een geboorteattest aan je ziekenfonds. Zo’n geboorteattest krijg je van de stad of gemeente waar je de geboorte aangeeft.

Ingrepen waarvoor je een toelating moet aanvragen

Voor bepaalde ingrepen, zoals obesitaschirurgie en bepaalde ingrepen aan de ogen, tanden of borsten, heb je een toelating nodig van de adviserend-arts om een terugbetaling te ontvangen. Je behandelende arts moet hiervoor een formulier invullen en aan de adviserend-arts van het ziekenfonds bezorgen.